nuotrauka.jpg

Augalų purkškimo pesticidais paskirtis - saugoti augalus nuo piktžolių, ligų ir kenkėjų, tiksliai normuoti purškiamus cheminius preparatus, tolygiai paskleisti tirpalo lašelius ant purškiamo paviršiaus. Tam turi būti taikomos modernios purškimo technologijos.

Netinkamai naudojami augalų apsaugos preparatai kelia pavojų gamtai ir žmonių sveikatai. Šiuolaikinių augalų apsaugos metodai siekia mažinti pesticidų kiekį. Vienas svarbiausių jų mažinimo būdų yra pasėlių purškimas kokybiška, techniškai tvarkinga, nesusidėvėjusia technika. Dėl šių priežasčių šiuolaikinei augalų apsaugos purškimo technikai, ypač purkštukams, keliami griežti reikalavimai.

Naudojamų purkštukų darbo kokybė tiksliausiai nustatoma techninių apžiūrų metu. Šalių, kuriose purkštuvų patikros sistema veikia jau daugelį metų, patirtis rodo, kad tinkama jų kontrolė įgalina efektyviau naudoti augalų apsaugos preparatus.

UAB "Pasvalio agrodileris" rūpindamasis aplinkos ir žmonių gerove įsteigė purkštuvų patikros ir modernizavimo centrą, kuriame galime seną purkštuvą ne tik modernizuoti, tačiau ir atlikti patikrą bei išduoti pažymėjimą, leidžiantį naudotis purkštuvu.

  

Kodėl reikia tikrinti purkštuvus?

Purkštukai turi būti techniškai tvarkingi, o jų konstrukcija ir veikimas turi atitikti saugos ir veikimo kokybės standartų reikalavimus.

Nekokybiškai pagamintas veikinatis purkštuvus yra:

- nesaugus dirbančiajam (galimi fiziniai sužalojimai ar apsinuodijimas pesticidais);

- pavojingas žmonėms, gyvūnijai ir aplinkai;

- netinkamas tolygiam augalų apsaugos produktų paskleidimui;

- neefektyvus, kad veiksmingai ir mažiausioms darbo ir lėšų sąnaudoms augalai būtų apsaugoti nuo ligų ir kenkėjų.

Ar galima dirbti su nepatikrintais?

Negalima, 2001m. LR žemės ūkio ministro patvirtintos Purkštuvų tikrinimo taisyklės (Žin., 2001, Nr. 55-1967; 2005, Nr. 126-4510) įpareigoja, kad visi augalų apsaugos purkštuvai, kurių rezervuarų talpa didesnė kaip 30 litrų, būtų patikrinti ir turėtų galiojantį pažymėjimą.

Jeigu dirbama nepatikrintu purkštuvu, kuris neturi pažymėjimo, gali būti skirta bauda nuo 200 iki 1000 Eur, be to, duomenys perduodami Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl ES išmokų sumažinimo.

Kas tikrinama?

Bendras patikrinimas:
- ar ant purkštuvo yra aiškūs identifikavimo ženklai (modelis, gamintojas, gamyklinis numeris, pagaminimo metai);
- ar ant purkštuvo yra būtinos saugos priemonės ir ženklai apie jų paskirtį (švaraus vandens bakelis operatoriaus poreikiams, švaraus vandens bakas pagrindiniam rezervuarui išplauti, preparatų įpylimo sistema, preparatų taros plovimo įtaisas, laipteliai, pasiekimo priemonės ir kt.);
- ar nėra susidėvėjusių ir sulūžusių dalių bei detalių.
Siurblys:
- ar nesusidėvėjusi ir saugi siurblio pavara;
- ar sandarus siurblys ir jo prijungimo detalės;
- ar siurblio našumas ne mažesnis nei 10% nuo gamintojo nurodyto;
- ar gerai veikia siurblio pulsacijos išlyginimo įtaisas;
- ar patikimai dirba apsauginis vožtuvas.
Maišytuvas:
- ar siurbliui sukantis vardiniiu sukimosi dažniu rezervuaro viduje aiškiai matomas tirpalo maišymas.
Rezervuaras:
- ar sandarus rezervuaras ir užpildymo angos dangtis;
- ar užpildymo angoje yra filtravimo sietas;
- ar rezervuare palaikomas nekintamas slėgis;
- ar rezervuaras turi gerai matomą, graduotą tirpalo lygio skalę;
- ar yra galimybė saugiai išleisti ir surinkti tirpalą iš pagrindinio rezervuaro;
- ar gerai veikia pripildymo įtaisas (jei jis yra);
- ar gerai veikia preparatų taros plovimo įtaisas (jei jis yra).
Valdymo pultas:
- ar gerai veikia visi slėgio matavimo, valdymo ir kontrolės prietaisai, ar jie sandarūs;
- ar visi slėgio kontrolės prietaisai, ar jie sandarūs;
- ar visi slėgio valdymo įtaisai išlaiko stabilų slėgį;
- ar valdymo pultas įrengtas taip, kad būtų patogu valdyti purškimo procesą;
- ar manometras parinktas teisingai, įvertinus slėgio jėgą, padalos vertę ir skersmenį;
- ar manometro paklaida neviršija +/-0,2 b.;
- ar kontrolės ir matavimo įrenginių rodymo paklaidos neviršija jiems nustatytų leistinų ribų.
Vamzdynas:
- ar vamzdžių sistema sandari;
- ar žarnos nesulenktos, neįtrūkusios, patikimai pritvirtintos ir neapipurškiamos.
Filtrai:
- ar purkštuvas turi bent po vieną filtrą įsiurbimo ir slėgio vamzdynuose;
- ar keičiami filtrų įdėklai neužteršti ir nepažeisti.
Purkštukų sija:
- ar sija visomis kryptimis stabili;
- ar sijos turi įtaisą, grąžinantėžį jas į pradinę padėtį po susidūtimo su kliūtimi, ir ar jis gerai veikia;
- ar vertikalio plokštumos sijos deformacija neviršyja +/-10 cm;
- ar darbo metu purkštuvo dalys neapipurškiamos;
- ar sijos galuose yra kraštinių purkštukų apsaugos;
- ar gerai veikia sijos sulankstymo, kilnojimo ir svyravimų slopinimo įtaisai.
Purkštukai:
- ar purkštukai ir jų filtrai tarpusavyje suderinti;
- ar baigus purkšti, iš purkštukų nelaša;
- ar tolygiai paskleidžiamas tirpalas;
- ar purkštukai neišdilę.

Kas kontroliuoja?

Valstybiai augalų apsaugos inspektoriai tikrina, ar purkštuvas turi galiojantį pažymėjimą;

Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai tikrina purkštuvų pažymėjimus atlikdami ūkių patikras išmokoms gauti

Sekite mus Facebook'e